စိန္ေခၚမႈမ်ားရိွေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈ တိုးျမႇင့္ေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ အမ်ိဳးသမီး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ တႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) မွာ ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ပါဝင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း NCA စာခ်ဳပ္မွာ သေဘာတူထားၾကတာပါ။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္း ၈ ဖြဲ႔က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ NCA ကို လက္မွတ္ထိုးထားၿပီး ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္မွာေတာ့ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) နဲ႔ လားဟူ ဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံး (LDU) တို႔က ထပ္မံ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့အတြက္ ၁၀ ဖဲြ႔ ျဖစ္သြားပါတယ္။ NCA လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ပါဝင္လာဖုိ႔  တြန္းအားေပးေပမယ့္ ထိေရာက္တဲ့ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈေတြ မရွိေသးဘူးလို႔လည္း EAOs လို႔ ေခၚေနၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ေျပာဆုိလိုက္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပါဝင္လာဖို႔ လႈပ္ရွားမႈေတြ လုပ္ေနၾကသလို ေရရွည္အတြက္  အမ်ိဳးသမီးေတြ ပိုပါဝင္လာဖို႔လည္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ က႑အလုိက္မွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ပါဝင္လာဖို႔လည္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF)  ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးဝင္းက ေျပာဆိုပါတယ္။ “အမ်ိဳးသမီးေတြ ပါဝင္ရမယ္ဆိုတဲ့ မူကေတာ့ အဖြဲ႔တုိင္းမွာ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြြ႔ က်င့္သံုးတဲ့ေနရာမွာ တဖြဲ႔နဲ႔တဖြဲ႔ မတူညီၾကဘူး။ အဖဲြ႔ေတြရဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈကလည္း ရွိေသးတယ္” လို႔ သူက ဆက္လက္ေျပာဆုိပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လူဦးေရ ထက္ဝက္ေက်ာ္ဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈက ပိုၿပီး အေရးႀကီးေၾကာင္းလည္း သူက ဆက္လက္ေျပာျပပါတယ္။ NCA သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ၃ ႏွစ္အတြင္းမွာေတာ့ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း မျပည့္မီေသးေပမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြရဲ႕ က႑တုိင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ပါဝင္လာဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေၾကာင္းလည္း ပအုိဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNLO) ဒုဥကၠ႒ ခြန္ျမင့္ထြန္းက ေျပာပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ပါဝင္ဖုိ႔အတြက္ “အမ်ိဳးသမီးေတြကို အေရအတြက္သာ ျပည့္႐ံုမဟုတ္ဘဲနဲ႔ အရည္အခ်င္းပါ ျပည့္မီႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” လုိ႔ ခြန္ျမင့္ထြန္းက ဆုိပါတယ္။ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးက႑ေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ပါဝင္လာဖုိ႔က အမ်ိဳးသမီးေတြ ကိုယ္တုိင္လည္း ႀကိဳးစားဖုိ႔လိုပါတယ္။ က်န္တဲ့သူလည္း ဝန္းရံအားေပးဖုိ႔ လိုပါတယ္” လို႔ ခြန္ျမင့္ထြန္းက ဆက္လက္ၿပီး ေျပာဆုိပါတယ္။ အလားတူ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ႏုိင္ဟံသာကလည္း အမ်ိဳးသမီးေတြကို ေနရာေပးခ်င္ၿပီး အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ အရည္အခ်င္းတူေနပါက အမ်ိဳးသမီးေတြကို ဦးစားေပးသြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ “အမ်ိဳးသမီးေတြကို ေနရာေပးခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပညာေရး က႑ေတြမွာ အဓိကေနရာေပးတာ မ်ားတယ္။ ေရွ႕တန္းေတြထြက္ရင္ အမ်ိဳးသမီးေတြက နည္းနည္းခက္ခဲတယ္” လုိ႔ ႏုိင္ဟံသာက အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈ အခန္းက႑နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သုံးသပ္ေျပာဆိုပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြက မ်ားေသာအားျဖင့္ ေယာက်္ားေတြလုိ ႏွစ္ရွည္တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈ နည္းပါးေၾကာင္း၊ အိမ္ေထာင္က် ကေလးရလာပါက ေတာ္လွန္ေရးေလာကမွ ထြက္သြားၾကေၾကာင္း၊ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရွားပါးရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကို ႏိုင္ဟံသာက ဆက္လက္ရွင္းျပပါတယ္။ “အမ်ိဳးသမီးေတြက ေယာက်္ားေတြလုိ ေရရွည္ တာဝန္မယူႏုိင္ၾကဘူး” လုိ႔လည္း သူက ထပ္ေလာင္းေျပာပါတယ္။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားတဲ့ ေနရာေတြ စစ္ပြဲေတြမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ ကေလးငယ္ေတြက ေျမစာပင္ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ  ပါဝင္လာရင္ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ အခက္အခဲေတြကို ပိုၿပီး တင္ျပသြားႏုိင္ခြင့္ေတြ ရလာမယ္လို႔ သူက ေထာက္ျပပါတယ္။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြကို လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပညာေရးက႑ေတြမွာ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ေစခ်င္တာကို ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။ “တာဝန္ေပးခ်က္အရ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးက႑ေတြကို ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးက႑မွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ပါဝင္လာဖုိ႔လည္း ႀကိဳးစားေနပါတယ္” လုိ႔ RCSS/SSA မွ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ရွမ္းအမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ အတြင္းေရးမႉး နန္းအြမ္ခမ္းက ေျပာပါတယ္။ လက္ရွိမွာလည္း NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ RCSS/SSA အေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံႀကီးမွာ ေဆြးေႏြးေနတဲ့ က႑ ၅ ရပ္ျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ ေျမယာနဲ႔ သဘာဝသယံဇာတ စတဲ့ က႑အခ်ဳိ႕မွာ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပါဝင္ေဆြးေႏြးေနပါတယ္လုိ႔ နန္းအြမ္ခမ္းက ေျပာပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ JMC-S (ျပည္နယ္အဆင့္) မွာေတာ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ ပါဝင္ေပမယ့္ JMC-U (ျပည္ေထာင္စုအဆင့္) မွာေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ တဦးတေယာက္မွ မပါဝင္ေၾကာင္းလည္း ABSDF  မွ JMC တာဝန္ခံ ဆလုိင္းေယာေအာင္က ေျပာျပပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြ ပါဝင္မႈေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ေတြ႔ဆံုတဲ့အခါမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈ ပိုရရွိလာၿပီး အရပ္သားေတြရဲ႕ အခက္အခဲကို ပိုၿပီးေတာ့ သိလာေၾကာင္းလည္း ဆလုိင္းေယာေအာင္က ဆက္လက္ေျပာျပပါတယ္။ ကိုယ္ခႏၶာ ဖြ႔ဲစည္းပုံအရ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ အမ်ိဳးသား မတူညီမႈေတြရွိေပမယ့္ စဥ္းစားေတြးေခၚတဲ့ ေနရာမွာေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြက ပိုၿပီး စိတ္တည္ၿငိမ္သလို စိတ္ရွည္တာေတြလည္း ရွိတယ္လို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ အားသာခ်က္ကို ဆလိုင္းေယာေအာင္က အသိအမွတ္ျပဳ ေျပာဆိုပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တျခား ဘယ္ျပႆနာေတြမွာျဖစ္ျဖစ္ အမ်ိဳးသားေတြ ေျဖရွင္းတာထက္စာရင္ အမ်ိဳးသမီးေတြ ေျဖရွင္းတဲ့အခါ ေအာင္ျမင္မႈရတာေတြ ပိုျမင္ရတယ္လို႔  ဆလုိင္းေယာေအာင္က ဆိုပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလက က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွာေတာ့ အမ်ိဳးသမီး ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ပါဝင္ခဲ့ေပမယ့္ ၾသဂုတ္လမွာ က်င္းပတဲ့ ညီလာခံမွာေတာ့ အမ်ိဳးသမီး ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလမွာ က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွာေတာ့ အမ်ိဳးသမီး ပါဝင္မႈက ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တုိးတက္လာပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ပါဝင္လာမွာကို မေၾကာက္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးေတြ ပိုပါလာေအာင္လည္း ႀကိဳးစားေနသလို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေနရာေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ပါဝင္လာဖို႔က အမ်ိဳးသမီးကိုယ္တုိင္လည္း ႀကိဳးစားၾကပါလို႔ EAOs ေခၚ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔အစည္းေတြက ေထာက္ျပလုိက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အမ်ိဳးသမီးေတြ နယ္ပယ္တုိင္းမွာ ပါဝင္ဖုိ႔၊ အထူးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ပါဝင္ဖုိ႔ဆုိရင္ ရာထူးေတြ၊ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကို ေျဖေလ်ာ့ဖုိ႔ လုိအပ္ေၾကာင္းလညး္ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမၽွမႈကြန္ရက္ GEN က နန္းျဖဴျဖဴလင္းက ဆုိလုိက္ပါတယ္။ “တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြဘက္က ဘာအခက္အခဲရွိေနတယ္ ဆုိရင္ေတာ့  ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးတဲ့အခါ တပ္ပိုင္းဆုိင္ရာေတြ ပါလာတဲ့အတြက္ လက္နက္ကိုင္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးပဲ ျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္က အခက္အခဲျဖစ္ေနတယ္။ ဒါ့အျပင္ အစုိးရဘက္ကေတာ့ တခါတခါ အစုိးရက ရာထူးနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ၾကတာပဲ။ အဲဒီရာထူးေတြေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစပါတယ္” လုိ႔လည္း နန္းျဖဴျဖဴလင္းက  ဆက္လက္ ေထာက္ျပလုိက္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ပါဝင္မွ ပိုအဆင္ေျပႏုိင္ေၾကာင္း၊  အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ တုိက္႐ိုက္သက္ဆုိင္တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနေၾကာင္း၊  ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ – ကရင္ျပည္နယ္ (JMC-S) ဒုဥကၠ႒ ေဒၚနန္းေစးဝါးက ဆုိပါတယ္။ ေဒၚနန္းေစးဝါးက “အမ်ိဳးသမီးေတြ ပါဝင္ရင္ အမ်ိဳးသမီးေတြ ႀကံဳေတြ႔ရတဲ့ အခက္အခဲေတြ  ေျပာဆိုရတာ ပိုအဆင္ေျပပါမယ္” လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ ေနရာေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ထည့္ဖုိ႔လည္း အမ်ိဳးသမီးအေရး တက္ႂကြေဆာင္ရြက္သူေတြက တုိက္တြန္းၾကပါတယ္။ ၂၁ ပင္လံု ပထမအႀကိမ္၊ ဒုတိယအစည္းအေဝးကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြဟာ အမ်ိဳးသမီး ကုိယ္စားလွယ္ေတြကို ႀကိဳးစားထည့္သြင္းလာတာကို ေတြ႔ရေၾကာင္းလည္း အမ်ိဳးသမီးအေရး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ နန္းျဖဴျဖဴလင္းက ေျပာလုိက္ပါတယ္။ “တကယ့္တကယ္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ပါဝင္မႈက အေရးႀကီးတယ္။ သုေတသနစစ္တမ္းအရ အမ်ိဳးသမီးေတြ မ်ားမ်ားပါဝင္ ေဆြးေႏြးတဲ့ ျဖစ္စဥ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သက္တမ္းကို ပိုၿပီး တည္တံ့ၾကာရွည္ေစပါတယ္။ ႐ိုး႐ိုးေလး ေျပာရမယ္ဆုိရင္ လူေတြေျပာေနၾကတဲ့ လံုၿခံဳေရးဟာ အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ေရာ လူသားလံုၿခံဳေရးလို႔ ေျပာႏုိင္တဲ့အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေစခ်င္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြက ပိုၿပီးေျပာႏုိင္ပါတယ္။ “လူသားရဲ႕ လံုၿခံဳေရးကို soft power သံုးၿပီးေတာ့ လူသားလံုၿခံဳမႈေတြ အေျခခံ လုိအပ္ခ်က္ေတြကို ေထာက္ျပႏုိင္တဲ့အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ပါဝင္လာဖုိ႔က အေရးႀကီးပါတယ္” လုိ႔လည္း နန္းျဖဴျဖဴလင္းက မွတ္ခ်က္ျပဳလုိက္ပါတယ္။ “အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ မူဝါဒထားဖုိ႔ အရမ္းအေရးႀကီးတယ္။ မူဝါဒရွိရင္ အမ်ိဳးသမီးေတြက ပိုၿပီးစြန္႔စားမႈရွိၿပီး ပိုၿပီးလုပ္တယ္။ မူဝါဒက လံုၿခဳံမႈ၊ ပါဝင္လုိမႈ၊ မၽွေဝမႈေတြကို ပိုျဖစ္ေစပါတယ္” လုိ႔လည္း ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။ "က်မတို႔က အဆင့္ဆင့္လုပ္မွရမယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ငါတုိ႔နဲ႔ မဆုိင္ဘူးလုိ႔ထင္တဲ့ ျပည္သူေတြကို က်မတုိ႔ အားလံုးနဲ႔ဆုိင္တယ္ဆိုတဲ့ လံႈ႔ေဆာ္မႈကို ေျမျပင္မွာ လုပ္ရမယ္။ က်မတုိ႔နယ္ေတြမွာ ဘယ္လုိ အခက္အခဲရွိေနလဲ ဆိုတာ ေျပာထြက္လာေအာင္ အသံထြက္လာေအာင္ လုပ္သင့္ပါတယ္။" သို႔ေပမယ့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈ အနည္းငယ္သာ တိုးတက္လာၿပီး အမ်ိဳးသမီး ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ဖုိ႔ဆိုတာကေတာ့ စိန္ေခၚမႈေတြ ရွိေနဆဲပါလို႔ အမ်ိဳးသမီးအေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြက ေျပာဆုိၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ပါဝင္ဖို႔ ေျပာတယ္၊ တိုက္တြန္းတယ္၊ ပင္လုံညီလာခံမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ မပါမေနရဆိုတာ ေျပာမယ့္ ဖိအားေတြအရ လုပ္သြားတာပါ။ KNU မွာဆို အမ်ိဳးသမီးေတြကို လိုအပ္ခ်က္အရ ထည့္တာမ်ိဳး ရွိတယ္။ တကယ္ထက္ျမက္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ တကယ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ခ်န္ထားတယ္လို႔ ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအ႐ံုးက ေနာ္ဆဲဆဲက သူ႔အေတြ႔အႀကံဳကို ေျပာျပပါတယ္။ “သူတုိ႔ထက္ေတာ္ရင္ သူတုိ႔ထက္ေနရာရမွာ  စုိးရိမ္တဲ့လူေတြ ရွိတယ္။ က်မတို႔က တာဝန္ကို ေတာင္းဆိုတာ ဆိုေပမယ့္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ေတြက က်မတို႔ကို ေနရာယူခ်င္တယ္လုိ႔ ေျပာၾကတယ္။ အဲဒါေတြကလည္း က်မတုိ႔အတြက္ စိန္ေခၚမႈတခုပါပဲ” လို႔  ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (WLB) အတြင္းေရးမႉး (၁) လည္းျဖစ္သူ ေနာ္ဆဲဆဲက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ အမ်ိဳးသမီးေတြပါဝင္မႈ တိုးျမႇင့္ေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သုံးသပ္ေျပာဆိုပါတယ္။ နန္းဆုိင္ႏြမ္ (hiburma.net ဝက္ဘ္ဆုိက္မွ ျပန္လည္ေဖာ္ျပသည္။)

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up