တရားခံေပ်ာက္ေနဦးမည့္ ေကာင္းခါးက ဆရာမေလး ၂ ဦး အသတ္ခံရမႈ | DVB