ေနာက္ခံလူ မက္ဂြိဳင္းယားကို လက္စတာ စာခ်ဳပ္သစ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ နီးစပ္ေန | DVB