ဥကၠံတြင္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္၍ လူေနအိမ္ ၅ လုံး ပ်က္စီး | DVB