အန္အယ္လ္ဒီပါတီကို အေရးယူရန္ ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ မိတ္ဖက္ပါတီ ၂၀ တိုင္ၾကား | DVB