မႏၲေလးတြင္ ေသနတ္ပစ္ခတ္​မႈ ျဖစ္​ပြား၊ အမ်ဳိးသမီး ၁ ဦးေသဆုံး | DVB