ျမစ္ေရျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း အိမ္ေထာင္စု ၁၆၀ ေက်ာ္ ယာယီေျပာင္းေရႊ႕ | DVB