ေရႊတိဂံုတြင္ ေရႊစင္ျပားထုတ္စက္႐ံု တည္ေဆာက္ ထုတ္လုပ္မည္ | DVB