ကန္႔သတ္မႈမ်ားၾကားမွ ကရင္အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနား ဟသၤာတတြင္ က်င္းပ | DVB