အေမရိကန္ႏွင့္အျခားႏုိင္ငံမ်ားက တူရကီကုိ စီးပြားေရးစစ္ပြဲဆင္ႏႊဲေနဟု သမၼတေျပာ | DVB