အဆိုေတာ္ေရႊထိုက္ကို မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးမိ | DVB