တရားမဝင္ တ႐ုတ္ကုန္ကားမ်ားေပၚမွ ေျမဆီအိတ္ ၁၂၀၀၀ ေက်ာ္ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိ   | DVB