သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္တြင္ တန္ဖိုးႀကီးသစ္ခြပန္းမ်ဳိးစံုရွိေန

ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ခ႐ိုင္မွာရွိတဲ့ ‘သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္’အတြင္း ကမၻာမွာ မ်ဳိးသုဥ္းလုနီးၿပီျဖစ္တဲ့ သစ္ခြမ်ဳိးေစ့ေတြရွိေနေသးသလုိ တန္ဖုိးႀကီး သစ္ခြပန္းမ်ဳိးစံုရွိ ေနေသးတယ္လုိ႔ ဒီကေန႔က်ေရာက္တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားေန႔မွာ ဌာေနကရင္ အမ်ဳိးသမီးေတြက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ဒီကေန႔က်ေရာက္တဲ့ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားေန႔ကုိ  ကရင္ျပည္နယ္၊ မူေၾတာ္ (ဖာပြန္) ခ႐ိုင္၊ အီးတူထျပည္တြင္းဒုကၡသည္စခန္းမွာ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္နဲ႔ ၉ ရက္ ႏွစ္ရက္တာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ မေန႔ကေတာ့ ဌာေနတုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင္တန္းတုိေတြျပဳလုပ္ခဲ့ သလုိ  ဒီကေန႔မွာေတာ့ ဌာေနတုိင္းရင္းသားေတြရဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အသုံးအေဆာင္နဲ႔ သ႐ုပ္ေဖာ္ျပသတဲ့ အခမ္းအနားျပဳလုပ္သလုိ “ပန္းမံသစ္ခြစံုလင္လွ…လူမႈဘ၀သာယာလွ” အစီရင္ခံစာသစ္ကုိလည္း မိတ္ဆက္လုိက္ပါတယ္။ အဲဒီအစီရင္ခံစာမွာ ေဒသခံ ဌာေနတုိင္းရင္းသားအမ်ဳိးသမီးေတြက သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရဥ ယာဥ္ထဲမွာရွိေနတဲ့ စုံလင္ေနတဲ့ သစ္ခြပန္းအေၾကာင္းေတြကို အစီရင္ခံစာ ျပဳစုထားတာလုိ႔ ကရင္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္ ေစာစုိးဒုိက ေျပာပါတယ္။ “သူတုိ႔႔ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ သစ္ခြ၊ ဒီသစ္ခြေတြဟာ မ်ဳိးေစ့ ဘယ္ႏွစ္ခုေလာက္ရွိ ေနေသးတာလဲ၊ ေနာက္ ႏုိင္ငံတကာကေနၿပီး ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖုိ႔  တားျဖစ္ထားတဲ့ သစ္ခြ အမ်ဳိးအစား ေတြပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ျခင္းအားျဖင့္ ေဒသတြင္းမွာ ဖတ္မိသူေတြ အေနနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ေဒသမွာ ဒီပန္းေတြရွိတယ္။ တန္ဖုိးရွိတဲ့ ဒီသစ္ခြပန္းေတြ ရွိတာသာမက မ်ဳိးသုဥ္းေတာ့မယ့္ သစ္ခြပန္းေတြ က်ေနာ္တုိ႔ႏုိင္ငံတြင္းမွာ ရွိေနေသးတယ္” ဖာပြန္ခ႐ုိင္မွာ ေဒသခံ ဌာနတုိင္းရင္းသားေတြ ဦးေဆာင္ၿပီး  စတုရန္းကီလိုမီ တာ ၅၄၀၀ က်ယ္ဝန္းတဲ့  သံလြင္ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ (Salween Peace Park)ကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ကုိ အစုိးရနဲ႔ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုးတုိ႔ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထုိးၿပီးေနာက္ပိုင္း ေဒသခံေတြက ဦးစီးေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဇီဝမ်ိဳးစိတ္၊မ်ိဳးကြဲမ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔အတြက္ ရည္စူးရည္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတာပါ။ ဒါ့အျပင္ ဒီကေန႔က်ေရာက္တဲ့အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားေန႔မွာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္း ဌာေနတုိင္းရင္းသားေတြ အေနနဲ႔ မိမိတုိ႔ရဲ့ ေျမယာမွာ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထုိင္ႏုိင္ေရး ကုိလည္း ေတာင္းဆုိလုိက္ပါတယ္။ “ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာ ဌာေနတုိင္းရင္းသားေတြ ဘာအခြင့္အေရးမွ မရွိဘူး။ ကုလသမဂၢက သေဘာတူထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ဌာေနတုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးေတြလည္း က်ေနာ္တုိ႔မရဘူး။ ဌာေနတုိင္းရင္းသားေတြ အေနနဲ႔ကုိယ့္ရဲ မိဘဘုိးဘြားေတြရဲ့ ေျမယာေဒသေတြမွာ ေနထုိင္ခြင့္နဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေတြ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ခြင့္ရွိ တယ္။ က်ေန္ာတုိ႔ဒါကို လုိခ်င္တယ္ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔မရဘူး။ ”လုိ႔ ေစာစုိးဒုိက ေျပာပါတယ္။ အီးတူထျပည္တြင္းဒုကၡသည္စခန္းမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားေန႔ ကုိ လူေထာင္ခ်ီတက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပြဲကို ဒီကေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔မွာလည္း က်င္းပပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွာ ဌာေနတုိင္းရင္းသားဦးေရနဲ႔ မ်ဳိးႏြယ္စုေပါင္း ဘယ္ေလာက္ရွိ လဲဆုိတာကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိႏုိင္ျခင္း မရွိေပမယ့္ အာရွတုိက္မွာ ဌာေနတုိင္းရင္းသားဦးေရ သန္း ၂၆၀ နဲ႔ မ်ဳိးႏြယ္စုေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ပြိင့္႐ုိးရာဝန္းက်င္ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႔ရဲ႕ ထုတ္ျပန္စာမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ကမာၻေပၚမွာ မွီတင္းေနထိုင္ေနတဲ့ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားဦးေရမွာ သန္းေပါင္း ၃၇၀ ခန္႔ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၉၀ မွာ ျဖန္႔ၾကက္ ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြဟာ ဘာသာစကား ၇၀၀၀ ခန္႔နဲ႔  ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာေပါင္း ၅၀၀၀ ခန္႔ကို ထိန္းသိမ္းက်င့္သံုးေနတယ္လို႔လည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up