၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပံု ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ လႈပ္ရွားမႈ (ဓာတ္ပံု) | DVB