ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း လက္ရာမ်ား (ဓာတ္ပုံ)

ဒီကေန႔က်င္းပတဲ့ ရွစ္ေလးလုံး ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္အခမ္းအနားမွာ ဒီမုိကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈအတြင္း ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြရဲ႕ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ လက္ရာပစၥည္းေတြကိုလည္း ျပသထားပါတယ္။  

More News
Up