ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္က်င္းပသည့္ ရွစ္ေလးလံုး ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ အခမ္းအနား ျမင္ကြင္းမ်ား (ဓာတ္ပံု) | DVB