“ေက်ာင္းပရဝဏ္အတြင္း ခြပ္ေဒါင္းအလံ စိုက္ထူခြင့္ရဖုိ႔ အသက္ေသြးေခၽြးေတြ အမ်ားႀကီး ေပးဆပ္ခဲ့ရတယ္” – ရဲေဘာ္မ်ဳိးဝင္း | DVB