ေအစီမီလန္ကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈ ဟီဂူအင္ ရွင္းလင္း | DVB