ပလိပ္​ပန္​ဒါခ်ည္​မ်ွင္​စက္႐ုံက အလုပ္​သမား ၉၇ ဦးကုိ အလုပ္​ထုတ္​ | DVB