တ႐ုတ္ အလူမီနီယံေအာက္ဆိုုက္စက္႐ံု တည္ေဆာက္မႈ ေဒသခံ ၄ဝဝဝ ေက်ာ္ ဆႏၵျပ | DVB