အျမန္လမ္းမႀကီးတြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ေလ်ာ့က် | DVB