ျမန္မာ-အိႏၵိယ အျပည္​ျပည္​ဆိုင္​ရာ ဝင္/ထြက္ေပါက္ကို Border Pass စနစ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳ | DVB