မသန္​စြမ္​းလူငယ္​​မ်ားကို အလုပ္​အကိုင္​အခြင့္အလမ္​း ဖန္​တီး​ေပးႏိုင္​ရန္ ေဆြး​ေႏြး | DVB