ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္က ေရေဘးသင့္ျပည္သူ ၂၇၀၀၀ေက်ာ္ စားနပ္ရိကၡာလိုအပ္ေန | DVB