ေစာင္ ၂ ထည္ အေႂကြးယူမိသည့္ အသက္ ၇၀ ေက်ာ္ အဘြားအို အိမ္အသိမ္းခံရသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားဆႏၵျပ | DVB