ယုဇန၊ ေမစံပယ္ညိဳ၊ ခင္ဘုဏ္း၊ ေရဗကၠာဝင္းတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္သံစဥ္ေတးသစ္ (႐ုပ္သံ) | DVB