ပုသိမ္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္တြင္ လမ္းေပၚက်ဴးေက်ာ္ၿပီး ျခံစည္း႐ုိးခတ္မႈျဖင့္  ရြာသား ၄ ဦး ဖမ္းဆီးခံရ | DVB