မြန္ျပည္နယ္ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္း ၁၄၀ ေက်ာ္ ပိတ္ထားရ | DVB