ထိုင္းသို႔ ဗီဇာအတုျဖင့္ ဝင္ေရာက္သည့္ ျမန္မာ ၁ဝဝ ခန္႔ ဖမ္းမိ | DVB