ေမာ္လၿမိဳင္-ရန္ကုန္ အေဝးေျပးလမ္း ေရနစ္ျမဳပ္ေန၍ ေလေၾကာင္းသြားလာသူမ်ား (ဓာတ္ပုံ) | DVB