ပလိပ္​ ပန္​ဒါခ်ည္​မ်ွင္​စက္​႐ုံ အလုပ္​သမား ၂၅၀ ေက်ာ္​ဆႏၵျပ | DVB