အစိုးရျဖဳတ္ခ်ေရးဆႏၵျပသူ ကိုေက်ာ္မ်ဳိးေရႊကို ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္ခြဲခ်မွတ္ | DVB