ေငြစကၠဴမ်ား တရားမဝင္ေၾကာင္း အမိန္႔စာအတု ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ ျဖန္႔သူကို အေရးယူမည္ | DVB