မတရားစြပ္စြဲခံရသူေတြအတြက္ ဥပေဒအကာအကြယ္ ဘယ္လိုရွိမလဲ – အယ္ဒီတာစကားဝိုင္း (႐ုပ္သံ) | DVB