တ႐ုတ္နိုင္ငံသို႔ လူကုန္ကူးေရာင္းခ်သူ ၂ ဦးကို ဖမ္းဆီးရမိ | DVB