တီအန္အယ္လ္ေအ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ စစ္သံု႔ပန္း ေဆးမႉး ရဲေမ ၆ ဦး သတ္ျဖတ္စြန္႔ပစ္ခံရ | DVB