ထရမ့္-ကင္ သေဘာတူညီခ်က္ တကယ္ပဲ ေဖာ္ေဆာင္ၾကမွာလား | DVB