နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ့၀င္ ၁ ဦးကုိ မူးယစ္ေဆးမ်ားျဖင့္ မဲေဆာက္တြင္ ဖမ္းမိ | DVB