ကေလးခ႐ိုင္တြင္ ၆ လအတြင္း ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၄ဝ ေက်ာ္ရွိ | DVB