ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕၏ စိုးရိမ္ေရမွတ္ကို ရက္ပိုင္းအတြင္း ေရာက္ရွိႏိုင္ | DVB