ပီအက္စ္ဂ်ီကို ေျပာင္းေရႊ႕ႏုိင္သည့္အတြက္ ဝမ္းသာဟု ဘတ္ဖြန္ ေျပာ | DVB