၂၁-ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းစတင္၊ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမႈရရွိေရး ေကအန္ယူ ေဆြးေႏြးမည္ | DVB