လုိဏ္ဂူထဲပိတ္မိေနသည့္ ထုိင္းလူငယ္ေဘာလုံးသမား ေနာက္ထပ္ ၂ ဦး ကယ္ထုတ္ႏုိင္ | DVB