ဝန္​ထမ္​း ၄ ဦးကို ပါး႐ုိက္​ခ့ဲသည့္ လံုျခံဳေရးအရာရိွအား ေရနံ​ေျမအလုပ္​သမားမ်ား ႐ႈတ္ခ် | DVB