၂၁ ပင္လံုအစည္းအေဝး ေကအန္ပီပီအဖြဲ႔ တက္ေရာက္မည့္ကိစၥ ျပန္သံုးသပ္ရန္တိုက္တြန္း | DVB