ဒလၿမဳိ႕နယ္ရွိ မဟာသႀကၤန္ ဘုရားႀကီး ေရကန္အတြင္း ငါးမ်ားေသဆုံး | DVB