၂ဝ၁၈ အာဆီယံ ဖူဆယ္ကလပ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာကလပ္အသင္း ၾသစေၾတးလ်ကလပ္ႏွင့္ တအုပ္စုတည္းက် | DVB