လိုဏ္ဂူထဲက်န္ရွိသည့္ ကေလးမ်ားကို အျမန္ဆံုးကယ္ထုတ္မည္ဟု ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ | DVB