မုတၱမတိုက္နယ္ေဆး႐ုံအတြင္း မိုးသည္း၍ ေရမ်ား၀င္ေရာက္သျဖင့္ လူနာမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရ | DVB