ရခုိင္တြင္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၂၇ ဦးရွိၿပီ | DVB